Διδάσκοντες: Μ. Αγγελακέρης, Κ. Ευθυμιάδης, Ο. Καλογήρου, Χ. Σαραφίδης Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά, Μ. Αγγελακέρης, Κ. Ευθυμιάδης, Ο. Καλογήρου, Εκδόσεις CopyCity, 2014 (ΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Μ., ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Κ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.
Θεωρία μαγνήτισης. Τεχνολογία μαγνητικών υλικών: Κράματα, διαμεταλλικές ενώσεις, φερρίτες, μαγνητικά σωματίδια, λεπτά υμένια, άμορφα υλικά, νανοκρυσταλλικά και κοκκώδη υλικά. Εφαρμογές μαγνητικών υλικών: Μόνιμοι μαγνήτες, μαλακοί μαγνήτες,  μαγνητική εγγραφή.
Μαγνητικά Υλικά & Εφαρμογές
H ιστοσελίδα αφορά στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος Φυσικής "Mαγνητικά υλικά & εφαρμογές" και "Eφαρμοσμένος μαγνητισμός", καθώς και του “ΠΜΣ” Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Φυσικής & Τεχνολογίας Yλικών "Mαγνητικές ιδιότητες των υλικών" και “Εργαστήριο Μαγνητικών μετρήσεων”. 
Μαγνητισμός-Μαθήματα
Ανάδειξη των εφαρμογών μαγνητισμού σε όλους του τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και γενικότερα της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση και αξιοποίηση διεθνών βάσεων δεδομένων καθώς και στη μεθοδολογία εκπόνησης και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών.
Εφαρμοσμένος Μαγνητισμός
Η διδασκαλία των μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών και σύνδεση τους με την τεχνολογία και τις εφαρμογές των μαγνητικών υλικών.
ΠΜΣ: Μαγνητικές Ιδιότητες
ΠΜΣ: Εργαστήριο Μαγν.Μετρ.
Χρήση πειραματικών διατάξεων σύνθεσης και χαρακτηρισμού μαγνητικών υλικών, αποτίμηση πειραματικών δεδομένων.